Hipnoza duchowa

Hipnoza jest to doskonałe narzędzie do poszukiwań na drodze duchowej. Może pomóc nam uzyskać lepsze połączenie z sobą samym, odkryć kim jestem naprawdę, poczuć w sobie łączność z Wszechświatem/ Źródłem/ Bogiem.

Hipnoza taka ma bardzo potężne rezultaty terapeutyczne, uzdrawia na wielu płaszczyznach, przynosi zrozumienie i akceptację.

Najbardziej popularne zastosowania hipnozy, jeśli chodzi o aspekty duchowe, to:

 • regres do poprzednich wcieleń
 • progresja do przyszłych wcieleń
 • regres do życia pomiędzy wcieleniami
 • podróż do Źródła
 • podróż do wnętrza siebie (kim jestem)
 • Uzdrawianie DNA
 • doświadczenie wyjścia z ciała
 • spotkanie z energią osoby zmarłej
 • doświadczenie mądrości Matki Ziemi
 • praca z energiami
 • praca z czakrami
 • działania na szyszynce
 • i wiele, wiele innych

Za pomocą hipnozy mozemy zrobić niemalże wszystko. Możemy udać się w każde miejsce i doświadczyć życia z innej perspektywy.

**********

Tutaj warto odnieść się do kilku informacji:

W dużym uproszczeniu, atomy są podstawowym budulcem materii. Mogą łączyć się razem, by tworzyć molekuły, które formują większość objektów wokół Ciebie, jak również i Ciebie samego, jako ciało energetyczne.

Atomy zawierają cząsteczki zwane protonami, elektronami i nautronami.
Protony zawierają pozytywny ładunek elektryczny, natomiast elektrony- negatywny/ ujemny, neutrony natomiast nie posiadają żadnego ładunku elektrycznego.
Protony i neutrony gromadzą się w centralnej części atomu, tworząc jądro, a elektrony krążą po jego ‚orbicie’.

Cała materia- czy jest to stół, lampa, czy ciało fizyczne- jest skonstruowane właśnie z atomów, z róznicą jedynie w głębokości ciężkiej materii.

Każda osoba jest zbiorem atomów- fizycznie, emocjonalnie i energetycznie ! Mogą one tworzyć wszystko i mogą także być zmieniane !!!

*****

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić naszą uwagę jest szyszynka.

Szyszynka znajduje sie w samym centrum naszego mózgu, jest jedyną nieparzystą strukturą w jego obszarze, dodatkowo ma wielkość orzeszka 🙂

Fizycznie, szyszynka zarządza wszystkimi hormonami, procesem starzenia itp… jest mistrzem naszego mózgu !
Energetycznie, tu znajduje się linia genetyczna, poprzednie życia, czy ciągłość ‚karmy’.

Jeśli skierujesz swoją uwagę na szyszynkę, w hipnozie, możesz naprawdę dużo uleczyć 🙂

To tylko przykłady zastosowania hipnozy w duchowych aspektach, tak naprawdę możliwości są niemalże nieograniczone 🙂

Warto na koniec dodać, że w hipnozie duchowej, terapeuta jedynie delikatnie nakierowuje nas na pożądany obszar, lekko wspomaga i wspiera, czuwa nad naszym bezpieczeństwem- jednak tak naprawdę ma wgląd jedynie w około 20% tego co się dzieje. To my sami/ nasza podświadomość kieruje całym procesem terapeutycznym, przy jedynie niewielkim wsparciu. To my mamy wpływ na wszystko co się wydarza i to nasza wewnętrzna mądrość kieruje nas w najbardziej pożądane obszary naszego bytu.

***SAT NAM***

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close