Sugestywna

Hipnoza sugestywna jak sama nazwa wskazuje, ma na celu podanie sugestii w stanie maksymalnego relaksu. Chodzi o ominięcie/ zajęcie świadomego umysłu na tyle, by dotrzeć do podświadomości w celu poprawy lub rozwiązania różnych komplikacji życiowych.

Nasz świadomy umysł, to tylko 10-15 % całości, reszta jest schowana w naszej podświadomości. Hipnoza umożliwia nam dotarcie głębiej- tam gdzie leży nieuświadomione, by wprowadzić trwałe zmiany i by przez to, wszystko co świadome uległo zamierzonej poprawie.
Pięknie obrazuje to rysunek poniżej (teoria góry lodowej Freud’a).

gora lodowa

Terapie takie są naczęściej stosowane w celu:

 • zarządzania stresem i wszelkimi napięciami
 • budowania poczucia własnej wartości
 • wzmaciania pewności siebie
 • terapii uzależnień
 • rzucania palenia
 • kontroli wagi ciała
 • zwalczania lęków i fobii
 • zarządzania bólem
 • uzdrawiania

Większość hipnoterapeutów używa tylko terapii sugestywnej.
Może ona być również stosowana w regresie, czy innych rodzajach hipnozy, jako wzmocnienie narzędzi uzdrawiających.

W tym rodzaju hipnoterapii sprawdzanie podatności nie jest konieczne, gdyż sugestie docierają do podświadomości bez wzgędu na głebokość transu. Oczywiście, im mocniej jesteśmy zrelaksowani, tym lepiej taka terapia zadziała.

Ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o skuteczność, jest całkowita pewność osoby poddającej się terapii, co do chęci zmian. Nie może być tak, że decydujemy się na hipnozę, gdyż ktoś nas zmusił, bądź namówił, a my nie jesteśmy przekonani.

POWINIENIEŚ MIEĆ ZUPEŁNĄ PEWNOŚĆ, ŻE TEGO CHCESZ- DLA SIEBIE.

W innym wypadku taka terapia może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, gdyż świadomy umysł zablokuje wszystko, co nie jest zgodne z Twoim systemem wierzeń i pragnieniami.

Kolejnymi elementami, mającymi wpływ na skuteczność terapii jest:

 • kompletna wiedza na temat hipnozy, co pozwoli wyzbyć się ewentualnego lęku przed tym procesem
 • rozmowa z hipnoterapeutą, co pomoże zidentyfikować i usunąć blokady (jeśli jakieś są)
 • zaufanie do hipnoterapeuty, które wpłynie na możliwość pełnej relaksacji i głębokość transu
 • wiara w powodzenie terapii, co wspomoże proces zmian
 • całkowita pewność, co do chęci przeprowadzenia terapii
 • brak przeciwskazań medycznych (niektóre zaburzenia, leki, inne terapie)

Jeśli wszystkie warunki zostanął spełnione, terapia sugestywna za pomocą hipnozy ma bardzo wysoką skuteczność.

Należy jednak pamiętać, że technika ta nie usuwa źródła naszego problemu, a jedynie leczy objawy. Można to porównać do ogrodu pełnego chwastów. Za pomocą sugestii ścinamy jedynie wystające łodygi, jednak w celu wyrwania ich z korzeniami, tak by nie odrastały (w tym wypadku by nie zastąpić jednego niekorzystnego schematu innym) zaleca się zastosowanie terapii regresyjnej, która docierając do źródła, pomoże nam pozbyć się tego, co nam nie służy na dobre.

 

***SAT NAM***